🔔 SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC:  300.000VNĐ

✅ Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi đã loại bỏ những con lô khan trên 10 ngày và những dàn lô không khả năng về trong ngày. Lựa chọn được 2 con lô ăn chắc nhất hôm nay.

👍 Với thẻ nạp 300.000 VNĐ Quý khách sở hữu ngay Cặp SONG THỦ LÔ Siêu VIP Chính xác tuyệt đối

✔️ Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví Dụ 3 cái 100k )

✔️ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
✔️ Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 09h00 đến 17h59 hàng ngày.
⚠️ Chú ý: Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.
☎️  Hỗ trợ nạp thẻ và phản ánh về chất lượng dịch vụ:  01635647597

🔽NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY 🔽

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

NGÀY SONG THỦ LÔ KẾT QUẢ
    HÔM NAY                   
17/08/2018 13-31×2  win 13-31×2          
16/08/2018 16-61  win 61                
15/08/2018 15-51            miss        
14/08/2018 79-97            miss        
13/08/2018 35-53            miss        
12/08/2018 12-00      win 12-00               
11/08/2018 45-54     win 45                  
10/08/2018 04-40     win 04                  
09/08/2018 49-94              miss           
08/08/2018 05-50              miss           
07/08/2018 59-95              miss           
06/08/2018 09-90              miss           
05/08/2018 34-43              miss           
04/08/2018 35-53       win 35-53            
03/08/2018 19-82               miss            
02/08/2018 02-03      win 02                
01/08/2018 14-09      win 14-09           
31/07/2018 16-61      win 16-61           
30/07/2018 38-39      win 38                
29/07/2018 47-57      win 47-57          
28/07/2018 02-33      win 02-33          
27/07/2018 66-61      win 61-66          
26/07/2018 50-05      win 50-05          
25/07/2018 35-53      win 35-53          
24/07/2018 67-91      win 67-91          
23/07/2018 16-29 win 29          
22/07/2018 04-86 win 04         
21/07/2018 41-49           miss     
20/07/2018 70-51           miss     
19/07/2018 24-35         win  24-35          
18/07/2018 20-22         win  20-22          
17/07/2018 50-66         win  50-66          
16/07/2018 70-07         win 70-07           
15/07/2018 32-53             miss       
14/07/2018 61-16         miss  
13/07/2018 80-54×3    win 54×3        
12/07/2018 64-20             miss       
11/07/2018 10-93       win 10-93        
10/07/2018 49-94       win 49-94        
09/07/2018 82-98       miss 
08/07/2018 67-76     win 67-76     
07/07/2018   41-13     miss
06/07/2018   82×2-86       win 82×2-86
05/07/2018 61-26      miss
04/07/2018  95-59      win 59-95
03/07/2018 49-78 miss
02/07/2018 37-73 win 73
01/07/2018  57-15 win 57
30/06/2018 36-63 miss
29/06/2018 03-13 miss
28/06/2018 12-10 miss
27/06/2018 40-17 miss
26/06/2018 95-38 miss 
25/06/2018 03-43 win 43      
24/06/2018  78-87 win 78-87 
23/06/2018  30-03 win 30-03 
22/06/2018  17-51 win 17-51 
21/06/2018  71-05 miss
20/06/2018 70-84 win 70-84
19/06/2018 42-94 miss
18/06/2018 53-80 win 53-80
17/06/2018 54-61 win 54-61
16/06/2018 89×2-98×2 win 89×2-98×2
15/06/2018 63-73 win 63-73
14/06/2018 24-50 win 24-50
13/06/2018 60-93 win 60
12/06/2018 05-39  miss        
11/06/2018 76-30 miss
10/06/2018 25-78 miss       
09/06/2018 52-32 win 52                  
08/06/2018  98-28 miss
07/06/2018 40-91 win 40                  
06/06/2018 39-23    miss          
05/06/2018 54-64    win 54-64                
04/06/2018 01-04   win 04                   
03/06/2018 58-79     miss            
02/06/2018 79-12     win 12                     
01/06/2018 42-21×2     win 21×2                
31/05/2018 50-05     win 05                   
30/05/2018 91-19    win 19                  
29/05/2018 32-26    miss        
28/05/2018 58-85    miss        
27/05/2018 83-01    miss        
26/05/2018 12-84×2   win 84×2              
25/05/2018 45-52   win 45-52              
24/05/2018 27-42   win 27-42               
23/05/2018 03-27 win 03                 
22/05/2018 85-46 win 85                 
21/05/2018  92-70        miss            
20/05/2018  28-48        miss            
19/05/2018 32-87     win 32-87                
18/05/2018 47-74            miss                
17/05/2018  18-81     win 18                     
16/05/2018  57-58     win 57                     
15/05/2018 65-02     win 65-02                
14/05/2018 13-31     win 13-31                
13/05/2018 70×2-81×2     win 70×2-81×2       
12/05/2018 29-92 win 29-92            
11/05/2018 66-82 win 66-82            
10/05/2018 11-43 win 11-43            
09/05/2018 67-87 win 67-87           
08/05/2018 61-90  win 61-90            
07/05/2018 57-60   win 57-60             
06/05/2018 11-12   win 11-12             
05/05/2018 49-94    win 49-94              
04/05/2018 50-64     win 50-64               
03/05/2018 23-32 miss
02/05/2018 23-52 win 23-52            
01/05/2018 29-92 miss