🔔 SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC:  300.000VNĐ

✅ Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi đã loại bỏ những con lô khan trên 10 ngày và những dàn lô không khả năng về trong ngày. Lựa chọn được 2 con lô ăn chắc nhất hôm nay.

👍 Với thẻ nạp 300.000 VNĐ Quý khách sở hữu ngay Cặp SONG THỦ LÔ Siêu VIP Chính xác tuyệt đối

✔️ Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví Dụ 3 cái 100k )

✔️ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
✔️ Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 09h00 đến 17h59 hàng ngày.
⚠️ Chú ý: Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

 Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi

🔽NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY 🔽

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

NGÀY SONG THỦ LÔ KẾT QUẢ
    HÔM NAY                   
18/01/2019 18-81 win 18                   
17/01/2019 38-13 win 13                   
16/01/2019 64-70 win 70                    
15/01/2019 45-55 Miss              
14/01/2019 85-76 Miss              
13/01/2019 03-72 win 03-72                  
12/01/2019 02-99 win 02-99                  
11/01/2019 34-14 win 34-14                   
10/01/2019 35-53 win 35-53                  
09/01/2019 39-93 win 39-93                  
08/01/2019 00-55 win 00-55                   
07/01/2019 37-23 win 23-37                   
06/01/2019 14-15 win 14-15                   
05/01/2019 13-09 win 13-09                   
04/01/2019 45-54 Miss                
03/01/2019 13-31 win 31-13                   
02/01/2019 93-39 win 39-93                   
01/01/2019 89-04 win 89-04                   
31/12/2018 19-98 win 91-98                    
30/12/2018 50-88 win 50-88                    
29/12/2018 31-77 win 31-77                    
28/12/2018 57-75   Miss                 
27/12/2018 32-89 win 32                     
26/12/2018 08-46    Miss               
25/12/2018 36-63 win 63                     
24/12/2018 59-95 Miss            
23/12/2018 58-85 Miss            
22/12/2018 89-98 win 89                     
21/12/2018 92-58 Miss           
20/12/2018 04-66 win 04-66                  
19/12/2018 69-95 Miss             
18/12/2018 36-39 win 36-39                  
17/12/2018 18-81 win 18-81                  
16/12/2018 48-84 Miss              
15/12/2018 14-00 win 14-00                
14/12/2018 20-02 win 20-02                 
13/12/2018 68-86 win 68-86                 
12/12/2018 32-51 win 51-32                 
11/12/2018 12-21 win 12-21                 
10/12/2018 30-03 win 30-03                  
09/12/2018 68-86 win 68-86                  
08/12/2018 57-75 win 57-75                  
07/12/2018 18-81 win 18-81                 
06/12/2018 15-79 Miss             
05/12/2018 11-88 win 11-88                
04/12/2018 12-21 win 12-21                  
03/12/2018 46-14 win 46-14                  
02/12/2018 30-03 win 30-03                  
01/12/2018 39×2-93 win 39×2                   
30/11/2018 24-34 win 24-34                 
29/11/2018 58-44 win 58-44                 
28/11/2018 56-67 win 56-67                 
27/11/2018 42-11 win 11-42                 
26/11/2018 37-47 win 37-47                 
25/11/2018 18-81 win 18-81                  
24/11/2018 65-89 win 65-89                  
23/11/2018 74-25 win 74-25                  
22/11/2018 39-63 win 39                       
21/11/2018 76-67 Miss                
20/11/2018 60-01 win 60-01                  
19/11/2018 68-86 win 68-86                  
18/11/2018 50-05 win 50-05                  
17/11/2018 68-86 win 68-86                 
16/11/2018 58-66 win 58-66                 
15/11/2018 55×2-02 win 55×2                   
14/11/2018 26-62 win 26-62                   
13/11/2018 20-02 win 20-02                   
12/11/2018 94-49 win 94                      
11/11/2018 41-81 win 81-41                 
10/11/2018 23-93 win 93-23                
09/11/2018 90-09 win 90-09                 
08/11/2018 94-78 win 94-78                 
07/11/2018 27×2-72 win 27×2                  
06/11/2018 49-93 win 49-93                  
05/11/2018 22-18×2 win 18×2                  
04/11/2018 16-29       miss                
03/11/2018 28-82 win 28-82                 
02/11/2018 68-86 win 68-86                 
01/11/2018 25-79 win 25-79                 
31/10/2018 37-99 win 37-99                 
30/10/2018 24-59 win 24-59                 
29/10/2018 37-06 win 37-06                 
28/10/2018 57-75 win 57-75                  
27/10/2018 49-94 win 49-94                  
26/10/2018 16-85 win 16-85                   
25/10/2018 59-13 win 13                     
24/10/2018 26-50 win 26-50               
23/10/2018 95-89   miss           
22/10/2018 21×2-47  win 21×2                  
21/10/2018 02-94  win 02-94                  
20/10/2018 28-42  win 28                     
19/10/2018 02-17  win 02                    
18/10/2018 62-34    miss
17/10/2018 56-42    miss
16/10/2018 21-95 win 21                      
15/10/2018 67-56           miss
14/10/2018 55-20           miss
13/10/2018  57-38           miss
12/10/2018 53-17 win 17                        
11/10/2018 21-90 win 21-90                   
10/10/2018 08-57 win 08                      
09/10/2018 42-06×2 win 42-06×2                
08/10/2018 45-19 win 45                       
07/10/2018 52-62 win 52-62                  
06/10/2018 07-82       miss       
05/10/2018 04-42 win 42                  
04/10/2018 20-45 win 45                   
03/10/2018 15-51 win 51                   
02/10/2018 23-82×2 win 82×2              
01/10/2018 48-69      miss     
30/09/2018 08-55  win 55-08             
29/09/2018 19-17 miss
28/09/2018 31-46 miss
27/09/2018 59-35 miss
26/09/2018 24-39 win 24                 
25/09/2018 47-74 win 47-74            
24/09/2018 26-62 miss
23/09/2018 16-61 win 16-61            
22/09/2018 17-71 win 17-71            
21/09/2018 48-84 win 48-84             
20/09/2018 75-32 win 75-32             
19/09/2018 20-87 win 20-87             
18/09/2018 19-91 win 19-91            
17/09/2018 10-25 win 10-25            
16/09/2018 38-83 win 38-83            
15/09/2018 28-82 miss       
14/09/2018 17-71 win 71-17            
13/09/2018 79-97 win 79-97            
12/09/2018 11-15 win 11-15            
11/09/2018 49×2-84 win 49×2             
10/09/2018 13-31 win 13-31            
09/09/2018 53-03 win 53-03            
08/09/2018 17-84 win 17-84             
07/09/2018 60-06 win 60-06             
06/09/2018 02-13 win 02-13             
05/09/2018 40-04 win 40-04             
04/09/2018 02-12 win 02-12             
03/09/2018 71-11 win 11-71             
02/09/2018 56-69 win 56-69             
01/09/2018 57-60 win 57-60             
31/08/2018 68-58         miss    
30/08/2018 13-79     win 13-79                
29/08/2018 78-87     win 78-87                
28/08/2018 20-02     win 20-02                
27/08/2018 31-38     win 31-38               
26/08/2018 28-16 win 16                   
25/08/2018 06-60 win 60                  
24/08/2018 69-92       miss
23/08/2018 04-40   win 40                  
22/08/2018 34-03           miss        
21/08/2018 12-21           miss        
20/08/2018 76-03      win 76-03              
19/08/2018 18-81               miss           
18/08/2018 04-40    win 40                    
17/08/2018 13-31×2   win 13-31×2          
16/08/2018 16-61  win 61                
15/08/2018 15-51            miss        
14/08/2018 79-97            miss        
13/08/2018 35-53            miss        
12/08/2018 12-00      win 12-00               
11/08/2018 45-54     win 45                  
10/08/2018 04-40     win 04                  
09/08/2018 49-94              miss           
08/08/2018 05-50              miss           
07/08/2018 59-95              miss           
06/08/2018 09-90              miss           
05/08/2018 34-43              miss           
04/08/2018 35-53       win 35-53            
03/08/2018 19-82               miss            
02/08/2018 02-03      win 02                
01/08/2018 14-09      win 14-09           
31/07/2018 16-61      win 16-61           
30/07/2018 38-39      win 38                
29/07/2018 47-57      win 47-57          
28/07/2018 02-33      win 02-33          
27/07/2018 66-61      win 61-66          
26/07/2018 50-05      win 50-05          
25/07/2018 35-53      win 35-53          
24/07/2018 67-91      win 67-91          
23/07/2018 16-29 win 29          
22/07/2018 04-86 win 04         
21/07/2018 41-49           miss     
20/07/2018 70-51           miss     
19/07/2018 24-35         win  24-35          
18/07/2018 20-22         win  20-22          
17/07/2018 50-66         win  50-66          
16/07/2018 70-07         win 70-07           
15/07/2018 32-53             miss       
14/07/2018 61-16         miss  
13/07/2018 80-54×3    win 54×3        
12/07/2018 64-20             miss       
11/07/2018 10-93       win 10-93        
10/07/2018 49-94       win 49-94        
09/07/2018 82-98       miss 
08/07/2018 67-76     win 67-76     
07/07/2018   41-13     miss
06/07/2018   82×2-86       win 82×2-86
05/07/2018 61-26      miss
04/07/2018  95-59      win 59-95
03/07/2018 49-78 miss
02/07/2018 37-73 win 73
01/07/2018  57-15 win 57
30/06/2018 36-63 miss
29/06/2018 03-13 miss
28/06/2018 12-10 miss
27/06/2018 40-17 miss
26/06/2018 95-38 miss 
25/06/2018 03-43 win 43      
24/06/2018  78-87 win 78-87 
23/06/2018  30-03 win 30-03 
22/06/2018  17-51 win 17-51 
21/06/2018  71-05 miss
20/06/2018 70-84 win 70-84
19/06/2018 42-94 miss
18/06/2018 53-80 win 53-80
17/06/2018 54-61 win 54-61
16/06/2018 89×2-98×2 win 89×2-98×2
15/06/2018 63-73 win 63-73
14/06/2018 24-50 win 24-50
13/06/2018 60-93 win 60
12/06/2018 05-39  miss        
11/06/2018 76-30 miss
10/06/2018 25-78 miss       
09/06/2018 52-32 win 52                  
08/06/2018  98-28 miss
07/06/2018 40-91 win 40                  
06/06/2018 39-23    miss          
05/06/2018 54-64    win 54-64                
04/06/2018 01-04   win 04                   
03/06/2018 58-79     miss            
02/06/2018 79-12     win 12                     
01/06/2018 42-21×2     win 21×2                
31/05/2018 50-05     win 05                   
30/05/2018 91-19    win 19                  
29/05/2018 32-26    miss        
28/05/2018 58-85    miss        
27/05/2018 83-01    miss        
26/05/2018 12-84×2   win 84×2              
25/05/2018 45-52   win 45-52              
24/05/2018 27-42   win 27-42               
23/05/2018 03-27 win 03                 
22/05/2018 85-46 win 85                 
21/05/2018  92-70        miss            
20/05/2018  28-48        miss            
19/05/2018 32-87     win 32-87                
18/05/2018 47-74            miss                
17/05/2018  18-81     win 18                     
16/05/2018  57-58     win 57                     
15/05/2018 65-02     win 65-02                
14/05/2018 13-31     win 13-31                
13/05/2018 70×2-81×2     win 70×2-81×2       
12/05/2018 29-92 win 29-92            
11/05/2018 66-82 win 66-82            
10/05/2018 11-43 win 11-43            
09/05/2018 67-87 win 67-87           
08/05/2018 61-90  win 61-90            
07/05/2018 57-60   win 57-60             
06/05/2018 11-12   win 11-12             
05/05/2018 49-94    win 49-94              
04/05/2018 50-64     win 50-64               
03/05/2018 23-32 miss
02/05/2018 23-52 win 23-52            
01/05/2018 29-92 miss