🔔 BẠCH THỦ LÔ KÉP CHUẨN: 300.000VNĐ

✅ Với thẻ nạp 300.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được cặp Lô kép Siêu Vip

👍 Chính Xác tuyệt đối.
✔️ Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 3 cái 100k )
✔️ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
✔️ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày
⚠️ Chú ý: Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

 ☎️ Hỗ trợ nạp thẻ và phản ánh về chất lượng dịch vụ:  01635647597

🔽NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY 🔽

Thống kê kết quả Cặp Kép Siêu Vip Miền Bắc

NGÀY LÔ KÉP VIP KẾT QUẢ
HÔM NAY
18/10/2018 44 Trúng
17/10/2018 99 Trúng
16/10/2018 33 Trúng
15/10/2018 11 Trúng
14/10/2018 99 Trúng
13/10/2018 00 Trúng
12/10/2018 22 Trúng
11/10/2018 77 Trúng
10/10/2018 44 Trúng
09/10/2018 99×2 Trúng
08/10/2018 00 Trúng
07/10/2018 55 Trúng
06/10/2018 11 Trúng
05/10/2018 33×2 Trúng
04/10/2018 11 Trúng
03/10/2018 99 Trượt
02/10/2018 44 Trúng
01/10/2018 22 Trúng
30/09/2018 55 Trúng
29/09/2018 33×2 Trúng
28/09/2018 11 Trúng
27/09/2018 77 Trúng
26/09/2018 22 Trúng
25/09/2018 55 Trúng
24/09/2018 66 Trượt
23/09/2018 44 Trúng
22/09/2018 99 Trúng
21/09/2018 00 Trúng
20/09/2018 88 Trúng
19/09/2018 77×2 Trúng
18/09/2018 88 Trúng
17/09/2018 44 Trúng
16/09/2018 22 Trúng
15/09/2018 77 Trúng
14/09/2018 88×2 Trúng
13/09/2018 33 Trượt
12/09/2018 11 Trúng
11/09/2018 33 Trúng
10/09/2018 66 Trượt
09/09/2018 44 Trượt
08/09/2018 33 Trúng
07/09/2018 11×2 Trúng
06/09/2018 55 Trượt
05/09/2018 00 Trúng
04/09/2018 77 Trúng
03/09/2018 11 Trúng
02/09/2018 99×3 Trúng
01/09/2018 44 Trúng
31/08/2018 88 Trúng
30/08/2018 44 Trúng
29/08/2018 88 Trúng
28/08/2018 77 Trúng
27/08/2018 55 Trúng
26/08/2018 00 Trúng
25/08/2018 55 Trúng
24/08/2018 22 Trúng
23/08/2018 77 Trúng
22/08/2018 55 Trượt
21/08/2018 44 Trúng
20/08/2018 33 Trượt
19/08/2018 66 Trúng
18/08/2018 33 Trúng
17/08/2018 55 Trúng
16/08/2018 66 Trúng
15/08/2018 77 Trúng
14/08/2018 22 Trúng
13/08/2018 11 Trượt
12/08/2018 00 Trúng
11/08/2018 44 Trượt
10/08/2018 33 Trượt
09/08/2018 88 Trúng
08/08/2018 99 Trúng
07/08/2018 77 Trúng
06/08/2018 44 Trúng
05/08/2018 33 Trúng
04/08/2018 22 Trúng
03/08/2018 33 Trúng
02/08/2018 99 Trúng
01/08/2018 66 Trúng
31/07/2018 77 Trúng
30/07/2018 22×2 Trúng
29/07/2018 99 Trượt
28/07/2018 55 Trượt
27/07/2018 66 Trúng
26/07/2018 33 Trượt
25/07/2018 88 Trúng
24/07/2018 11 Trượt
23/07/2018 00 Trượt
22/07/2018 44 Trượt
21/07/2018 33 Trượt
20/07/2018 22 Trúng
19/07/2018 11 Trượt
18/07/2018 55 Trượt
17/07/2018 66 Trúng
16/07/2018 33 Trúng
15/07/2018 88 Trúng
14/07/2018 33 Trúng
13/07/2018 55 Trúng
12/07/2018 44 Trượt
11/07/2018 33 Trượt
10/07/2018 22 Trúng
09/07/2018 00 Trúng
08/07/2018 55×2 Trúng
07/07/2018 88 Trúng
06/07/2018 77 Trúng
05/07/2018 22 Trúng
04/07/2018 77 Trúng
03/07/2018 55 Trượt
02/07/2018 22 Trúng
01/07/2018 00×2 Trúng
30/06/2018 88 Trúng
29/06/2018 77 Trúng
28/06/2018 99 Trúng
27/06/2018 33 Trúng
26/06/2018 22 Trúng
25/06/2018 99 Trượt
24/06/2018 44 Trượt
23/06/2018 33 Trượt
22/06/2018 77 Trúng
21/06/2018 99 Trúng
20/06/2018 11 Trúng
19/06/2018 44 Trúng
18/06/2018 33 Trúng
17/06/2018 88 Trúng
16/06/2018 00 Trúng
15/06/2018 44 Trượt
14/06/2018 33 Trượt
13/06/2018 22 Trúng
12/06/2018 00 Trúng
11/06/2018 99 Trúng
10/06/2018 33 Trúng
09/06/2018 88 Trúng
08/06/2018 11 Trượt
07/06/2018 77 Trúng
06/06/2018 11 Trúng
05/06/2018 33  Trượt
04/06/2018 88×3 Trúng
03/06/2018 33 Trúng
02/06/2018 00 Trúng
01/06/2018 22 Trúng
31/05/2018 11 Trúng
30/05/2018 77 Trúng
29/05/2018 99 Trúng
28/05/2018 44 Trượt
27/05/2018 77 Trúng
26/05/2018 22 Trượt
25/05/2018 11 Trúng
24/05/2018 00 Trượt
23/05/2018 44 Trúng
22/05/2018 22 Trượt
21/05/2018 11 Trúng
20/05/2018 55 Trúng
19/05/2018 66 Trúng
18/05/2018 22 Trúng
17/05/2018 00 Trúng
16/05/2018 11×2 Trúng
15/05/2018 66×2 Trúng
14/05/2018 88 Trúng
13/05/2018 22 Trúng
12/05/2018 11 Trúng
11/05/2018 44 Trượt
10/05/2018 33 Trúng
09/05/2018 22 Trượt
08/05/2018 11 Trượt
07/05/2018 00 Trúng
06/05/2018 77 Trúng
05/05/2018 44 Trúng
04/05/2018 33 Trúng
03/05/2018 22 Trúng
02/05/2018 11 Trúng
01/05/2018 44 Trượt
30/04/2018 55 Trúng
29/04/2018 33 Trượt
28/04/2018 77 Trúng
27/04/2018 44 Trúng
25/04/2018 22 Trúng
25/04/2018 22 Trúng
24/04/2018 33 Trượt
23/04/2018 99 Trúng
22/04/2018 88 Trượt
21/04/2018 66 Trúng
20/04/2018 77 Trúng
19/04/2018 44 Trúng
18/04/2018 22 Trúng
17/04/2018 55 Trúng
16/04/2018 66 Trúng
15/04/2018 77 Trúng
14/04/2018 55 Trúng
13/04/2018 00 Trúng
12/04/2018 99 Trúng
11/04/2018 11 Trúng
10/04/2018 33 Trượt
09/04/2018 88 Trượt
08/04/2018 44 Trúng
07/04/2018 22 Trúng
06/04/2018 66 Trúng
05/04/2018 11 Trượt
04/04/2018 22 Trượt
03/04/2018 88 Trúng
02/04/2018 99 Trúng
01/04/2018 22 Trúng